۰
بستن حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت در بین ماه هیچ گونه سودی ندارد.
عدم پرداخت سود برای بستن حساب کوتاه مدت در بین ماه
به گزارش خبرنگار اخباربانک، تغییر ماهیت سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت از روز شمار به ماه شمار چند ماهی است که در شبکه بانکی در حال اجرا شدن است.

بر این اساس بانک ها و موسسات اعتباری به کمترین مانده حساب مشتریان در ماه سود سپرده سرمایه گذاری پرداخت می کنند.

پیش از این روش محاسبه سود به صورت روز شمار بود و اگر مشتری در بین ماه حساب خود را مسدود می کرد تا همان روز به حساب مشتری واریز می‌شد.

به عنوان مثال اگر مشتری در بیست و نهم خرداد ماه حساب خود را مسدود می‌کرد بانک سود ۲۹ روز خرداد ماه را نیز محاسبه و به حساب مشتری واریز می کرد.

اما با تغییر روش محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری از روزشمار به ماه شمار دیگر برای خرداد ماه هیچ گونه سودی به سپرده فوق تعلق نمی گیرد.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از مشتریان از آن بی اطلاع بوده و ممکن است با بستن حساب خود در بین ماه متحمل زیان شوند.

نکته جالب تر اینکه برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز به طور کامل در جریان این موضوع نبوده و در چند ماه اخیر سود بین ماه را نیز محاسبه و به حساب مشتریان واریز کرده‌اند!

به تازگی نیز یکی از بانک های بزرگ با ارسال نامه‌ای به شعب خود این موضوع را یادآوری و روش پیشین را اصلاح کرده است.
تازه ترین اخبار