۰
در پایان معاملات امروز، نماد چهار سهم مثبت و منفی برای مجمع سالانه و دو شرکت بورسی برای مجمع عادی بطور فوق العاده متوقف می شود.
توقف نماد ۶ سهم مثبت و منفی برای مجمع سالانه و عادی
به گزارش پایگاه خبری اخباربانک، در پایان معاملات امروز دوشنبه، نماد شرکت های پتروشیمی جم، پتروشیمی کرمانشاه، پارس دارو و مهندسی نصیر ماشین به دلیل مجمع سالانه و نماد سرمایه گذاری آتیه دماوند و گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان برای مجمع عادی بطور فوق العاده متوقف می شود.

بر این اساس،"جم، کرماشا، دپارس و خنصیر" برای تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند گذشته و "واتی و پترول" برای انتخاب اعضای هیات مدیره و تصمیم گیری در خصوص فروش سرمایه گذاری و دارایی ها چهارشنبه هفته جاری به این مجامع می روند.

بنابراین گزارش، طی معاملات روز گذشته شرکت های پتروشیمی کرمانشاه، سرمایه گذاری آتیه دماوند و گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان با افت اندک قیمت، پتروشیمی جم با رشد اندک ،پارس دارو با رشد 4.2 درصدی و مهندسی نصیر ماشین با کاهش 4.6 درصدی قیمت روبرو شدند.
 
تازه ترین اخبار