۰
دستورالعمل سازمان امور مالیاتی جهت تعیین مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی توسط رئیس این سازمان ابلاغ شد.
دستورالعمل مالیاتی خریداران سکه ابلاغ شد+ دستور العمل
به گزارش پایگاه خبری اخباربانک، رییس سازمان مالیاتی دستورالعمل اخذ مالیات دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی را ابلاغ کرد.