۰
هیات مدیره شرکت بیمه پارسیان با نماد "پارسیان"، پیشنهاد افزایش دو هزار میلیارد ریالی سرمایه این شرکت را به مجمع عمومی فوق العاده، ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری اخباربانک، بر اساس اطلاعیه درج شده روی سامانه کدال سازمان بورس، هیات مدیره بیمه پارسیان با توجه به ماده سه دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش توجیهی خود را به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 3000 میلیارد ریال به مبلغ 5000 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سایر اندوخته ها به منظور ارتقاي رتبه توانگري مالي و پوشش ريسک قانوني، حفظ و توسعه سرمايه مالي شرکت، افزايش سهم نگهداري بيمه‌نامه‌هاي صادره، حفظ و ارتقاي سهم از بازار و جايگاه رقابتي و حفظ و گسترش بازار اتکايي که در تاریخ اول خردادماه 1398 به تصویب هیات مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه کرد.

هیات مدیره بیمه پارسیان در عین حال تاکید کرده است که انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.
تازه ترین اخبار