۰
گزارشات اعتبار سنجی در ارائه آمار چک های برگشتی رفع سوء اثر شده و سوء اثر نشده ضعف بزرگی دارد.
ضعف بزرگ گزارشات اعتبار سنجی در خصوص چک های برگشتی
به گزارش خبرنگار اخباربانک، شرکت های ارائه دهنده گزارشات اعتبارسنجی که در چند ماه اخیر افزایش پیدا کرده است در زمینه چک برگشتی ضعف بزرگی دارند.

شرکت های گزارش دهنده نمایی از تسهیلات، معوقات و تعهدات شخص و همچنین چک برگشتی را در شبکه بانکی نمایش می دهند.

نکته‌ای که در خصوص اعتبار سنجی چک های برگشتی قابل توجه بوده این است که سطح اتکا به این گزارش چندان محکم نیست.

به طور نمونه برای شخصی که پیش از این چک برگشتی در شبکه بانکی داشته و از آن رفع سوء اثر کرده سقف امتیاز در نظر گرفته شده و هیچ فرقی بین وی و کسی که به طور کامل به تعهدات حساب جاری خود پایبند بوده نگذاشته است!

حداکثر سقف امتیاز چک برگشتی ۴۰۰ بوده و این در حالیست از بابت چک برگشتی رفع سوء اثر شده هیچ کسر امتیازی برای شخص در نظر نگرفته شده است.

این سقف امتیاز در حالی به شخص داده می شود که استفاده کننده از گزارش اعتبار سنجی پس از اینکه می بیند شخص مورد نظر حداکثر امتیازات در زمینه چک و اعتبار آن داشته است به وی اطمینان می کند غافل از اینکه حداقل برای یک بار هم که شده به تعهد خود در زمینه صدور چک بلامحل عمل نموده است.

خوب است که شرکت های اعتبارسنجی برای اشخاصی که در طی ۱۰ سال گذشته حتی یک برگشتی نیز نداشته‌اند حداکثر امتیاز را در نظر گرفته و برای کسی که چک برگشتی رفع سوء اثر شده دارد حداقل بین ۵ تا ۱۰ درصد کسر امتیاز نمایند.

تصویر زیر اعتبارسنجی شخصی است که پیش از این چک برگشتی داشته اما پس از مدتی از آن رفع سوء اثر کرده است که همان‌طور و مشاهده می کنید که نمره این شخص از ۴۰۰ امتیاز ممکن ۴۰۰ امتیاز بوده و حتی یک امتیاز هم بابت چک برگشتی از کسر نشده است.
 
تازه ترین اخبار