۰
در مرحله پیش گشایش امروز بازار ، ۶۴ سهم دارای صف خرید و ۲۳ سهم دیگر دارای صف فروش هستند.
به گزارش پایگاه خبری اخباربانک، بازار سهام در حالی تا دقایقی دیگر دومین روز کاری هفته را شروع می کند که در مرحله پیش گشایش بازار ، 64 سهم  دارای صف خرید و 23 سهم دیگر دارای صف فروش هستند.

64 سهم دارای صف خرید


23 سهم دارای صف فروش
تازه ترین اخبار