۰
در پایان معاملات امروز، نماد چهار سهم مثبت و منفی بورسی دارای صف خرید و فروش برای مجمع سالانه بسته می شود.
خروج موقت ۴ سهم مثبت و منفی دارای صف خرید و فروش
به گزارش پایگاه خبری اخباربانک، در پایان معاملات امروز، نماد معاملاتی لاستیک بارز، فروسیلیس ایران، کاشی سعدی و سرمایه گذاری توسعه آذربایجان برای مجمع سالانه متوقف می شود.

براین اساس، "پکرمان، فروس، کسعدی" و " وآذر" برای تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند و شهریور سال گذشته، سه شنبه هفته جاری به مجمع می روند.

بنابراین گزارش، طی معاملات روز گذشته گروه بارز با افت 4.3 درصدی و صف فروش و سه شرکت فروسیلیس ایران، کاشی سعدی و سرمایه گذاری توسعه آذربایجان به ترتیب با رشد 4.4، 4.3 و 3.1 درصدی قیمت و صف خرید روبرو بودند.
تازه ترین اخبار