۰
شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۲

بهت دژپسند از مخالفت با انتصاب یک مدیر

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه عدم تأیید محمد قاسم پناهی (سرپرست سازمان امور مالیاتی) برای ریاست این سازمان برای من بهت‌آور بود، گفت: از دکتر نوبخت درخواست کردیم برای این سازمان فردی را معرفی کند و ایشان، آقای پارسا را معرفی کرد.
ایسنا نوشت: امروز در مراسم تودیع و معارفه رؤسای سابق و جدید سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه کار کردن در سازمان امور مالیاتی کار ساده‌ای نیست، اظهار کرد: عدم تأیید محمد قاسم پناهی ،سرپرست اخیر سازمان امور مالیاتی، برای ریاست سازمان امور مالیاتی برای من بهت‌آور بود و همین باعث شد از دکتر نوبخت،رئیس سازمان برنامه و بودجه ، درخواست کردیم و ایشان آقای پارسا ،رئیس مرکز آمار را معرفی کرد که اقتصاد را در دانشگاه‌های معتبر خوانده و تمام مراتب اداری را فهمیده و طی کرده است.

وی همچنین با بیان اینکه رکن رکین درآمدهای کشور در حال حاضر مربوط به مالیات است، گفت: برای ما حداکثر کردن درآمد هدف نیست، چرا که نمی‌خواهیم به هر قیمتی به مؤدیان مالیاتی فشار بیاوریم. ملاک ما برای مالیات‌گیری، قانون است و در این راستا نباید مؤدیان خوش حساب را دوباره شکنجه دهیم.

دژپسند با تاکید بر اینکه روابط رو در رو در سازمان امور مالیاتی باید به حداقل برسد، اظهار کرد: صندوق‌های مکانیزه فروش و ماده ۱۶۹ مالیاتی در این مسیر می‌توانند به ما کمک کند تا بتوانیم مالیات‌گیری را به سمت هوشمندسازی ببریم. واقعیت این است که اگر بخواهیم مالیات‌ها را بیش از اندازه زیاد کنیم این مسئله می‌تواند روی تولید اثر منفی بگذارد.

وی ادامه داد: مالیات بر درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اختلال‌زا مسئله‌ای است که اولویت بعدی سازمان امور مالیاتی است تا از این طریق بر نقدینگی‌های که بازار را به هم می‌ریزد، مالیات اخذ شود.
تازه ترین اخبار