۰
بانک‌ها و موسسات اعتباری اجازه اخذ گزارش اطلاعات اعتباری بدون کسب رضایت از مشتریان خود را ندارند.
به گزارش خبرنگار اخباربانک، در چند روز اخیر موضوع راه اندازی اطلاعات اعتباری و رتبه بندی مشتریان در سامانه های مربوطه داغ شده است.

بر این اساس اطلاعات اعتباری و چک های برگشتی مشتریان حقیقی و حقوقی بانکها و موسسات داخلی در این سامانه ها نشان داده می شود.

البته این موضوع جدیدی نبوده و شبکه بانکی سال‌هاست که از این سامانه ها به جهت معتبر بودن مشتریان استفاده می کنند.

گزارش های سامانه اعتباری رتبه بندی مشتریان اکثراً به جهت پرداخت تسهیلات، ایجاد تعهدات و ارائه ضمانت نامه های بانکی برای مشتریان حقیقی و حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد.

اما جالب است بدانید که بانک ها و موسسات اعتباری بدون کسب مجوز از مشتریان حقیقی و حقوقی خود نمی توانند از این سامانه استفاده کنند.

این بدان معنی است که بانک باید به همراه امضا فرم های دریافت تسهیلات توسط مشتری، فرم اعلام رضایت جهت استفاده از سامانه اعتباری رتبه بندی مشتریان را نیز اخذ کند.

بانک‌ها و موسسات اعتباری جهت اخذ گزارش اطلاعات اعتباری مشتریان مبلغ ۲۵۰۰۰ تومان کارمزد از آن ها دریافت و مبلغی از آن را به شرکت مربوطه پرداخت می‌کنند.

این در حالی است که هیچ بخشنامه شفاف و مدونی جهت استنباط پرداخت تسهیلات و تعهدات و یا عدم پرداخت تسهیلات و تعهدات با توجه به رتبه مشتری در سامانه اعتباری و رتبه بندی وجود ندارد.

به عبارت دیگر شبکه بانکی معمولا تنها به عدم داشتن سابقه چک برگشتی و تسهیلات سررسید شده و نیز دریافت ضامن کارمند رسمی دولت با نامه کسر از حقوق اکتفا می کند.
تازه ترین اخبار