۰
چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۵۴

آغاز پذیره نویسی بیمه زندگی باران

آگهی پذیره نویسی دومین شرکت بیمه تخصصی زندگی ، شرکت بیمه باران 24 اردیبهشت ماه آغاز می شود.
به گزارش اخباربانک،  آگهی پذیره نویسی دومین شرکت بیمه تخصصی زندگی ، شرکت بیمه باران 24 اردیبهشت ماه آغاز می شود.
در  آگهی منتشره این شرکت بیمه امده:

مؤسسین با آگاهى کامل از وضعیت صنعت بیمه کشور و با تبیین استراتژى هاى کلان، اهداف خود را از تأسیس این شرکت تخصصى بیمه ى زندگى به قرار زیر تعیین مى نمایند:

1- ارائه پوششى هاى جدید بیمه اى در زمینه بیمه هاى زندگى، متناسب با نیاز آحاد جامعه و فعالان اقتصادى کشور به منظور کاهش ریسک و افزایش آسایش خاطر مشتریان

2-توسعه و گسترش انواع رشته هاى بیمه زندگى، افزایش سهم از بازار داخلى و بین المللى بیمه و در نهایت ایجاد ارز ش افزوده اقتصادىو کسب منافع براى سرمایه گذاران

3-خلق یک برند معتبر و ماندگار در صنعت بیمه

4-ترویج فرهنگ بیمه در حوزه بیمه هاى زندگى، توسعه فعالیت بخش خصوصى در صنعت بیمه، افزایش اشتغال، افزایش رفاه اجتماعى

5-ایجاد بسترها و زیرساخت هاى لازم براى نخبگان و نوآوران و ارائه خدمات جدید

*موسسین بیمه باران بنابر آگهی منتشره:
شرکت گروه مالی صدرپارس ، شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس و شرکت سرمایه آب ، خاک توسعه هستند.
تازه ترین اخبار