۰
شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۴

صلاحیت دو مدیر ارشد بیمه ای تایید شد

طی روزهای اخیر صلاحیت حرفه ای دو مقام ارشد بیمه ای بر اساس مفاد آیین نامه 90 از سوی بیمه مرکزی احراز شد.
به گزارش اخباربانک، طی روزهای اخیر صلاحیت حرفه ای دو مقام ارشد بیمه ای بر اساس مفاد آیین نامه 90 از سوی بیمه مرکزی احراز شد.

بیمه مرکزی حمهوری اسلامی ایران  صلاحیت بیژن صادق به عنوان عضو هیات مدیره بیمه ما را تایید کرد.

همچنین بیمه مرکزی صلاحیت حرفه ای رضا جعفری برای مدیرعاملی بیمه سینا را تایید کرد.
تازه ترین اخبار