۰
معاون جدید اقتصادی و برنامه ریزی سرمایه گذاری گروه توسعه ملی توسط مدیرعامل این هلدینگ، معرفی شد.
به گزارش اخباربانک، آخرین تغییر و تحولات مدیریتی در شرکت های بورسی نشان می دهد مهدی سدیدی مدیر عامل سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، سعید خدامرادی را به عنوان معاون جدید اقتصادی و برنامه ریزی "وبانک" و جانشین علیرضا کدیور معرفی کرد.
 
کدیور نیز که از 3 بهمن سال گذشته به این سمت منصوب شده ، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (وابسته به بانک تجارت) شد.
 
خدامرادی با بیش از ۲۰ سال فعالیت در بازارهای مالی، دارای سوابقی چون مدیریت عاملی، عضویت هیات مدیره و معاونت های تخصصی در هلدینگ های چند رشته ای صنعتی و مالی از جمله غدیر، صبا تامین، شستا و سرمایه گذاری بوعلی است .
تازه ترین اخبار