۰
چهارشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۲۳
پس از کسر حق الوکاله؛

درآمد بانک ها از محل سود تسهیلات به سپرده گذاران می رسد

درآمدهای کسب شده توسط بانکها و موسسات اعتباری از محل سود تسهیلات به سپرده گذاران می رسد.
درآمد بانک ها از محل سود تسهیلات به سپرده گذاران می رسد
به گزارش خبرنگار اخباربانک، فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری به جهت کسب درآمد از محل سپرده های مشتریان است.

مشتریان سپرده‌های خود را در بانکها و موسسات اعتباری قرار می دهند و بانک به وکالت از مشتریان سپرده ها را در بخش های پرداخت تسهیلات سرمایه گذاری می کند.

 درآمدهای کسب شده ای که از محل پرداخت تسهیلات و یا وجه التزام های دریافتی از مشتریان در شبکه بانکی به عنوان درآمدهای مشاع شناخته می‌شود.

درآمدهای مشاع بانک ها از مجموع سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام دریافتی و سود و زیان حاصل از سرمایه گذاری ها حاصل می شود.

به عبارت دیگر اگر از این درآمد حاصل شده، سهم سود سپرده گذاران کسر شود، سهم بانک از درآمدهای مشاع حاصل می شود.

بنابراین مشتریان همه ساله می توانند در انتهای سال و تایید صورتهای مالی توسط مجامع عمومی انتظار کسب سود از بانکی که سپرده گذاری کرده اند داشته باشند.

 البته در چند سال اخیر با توجه به اینکه نرخ سود سپرده های بانکی افزایش پیدا کرده است تقریبا هیچ بانکی نمی تواند سود مازادی را به سپرده گذاران پرداخت کند.

 سپرده گذاران در بانک ها و موسسات اعتباری نیز به همان سودهای علی الحساب سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت قانع شده و به نوعی توقع کسب سود دیگری را نیز ندارند.
تازه ترین اخبار