۰
در اولین روز کاری هفته و قبل از شروع معاملات امروز، نماد ۷ شرکت بورسی و فرابورسی به دلیل اعلام رویداد مهم بسته شد.
خروج موقت ٧ شرکت بورسی و فرابورسی در اولين روز كاري ٩٨
در اولین روز کاری هفته و قبل از شروع معاملات امروز، نماد 7 شرکت بورسی و فرابورسی به دلیل اعلام رویداد مهم بسته شد.

این شرکت ها شامل معدنی‌ املاح‌ ایران‌، ماشین سازی اراک، همکاران سیستم، بانک سینا، سرمایه گذاری میراث فرهنگی ، ریل سیر کوثر و کی بی سی هستند.
تازه ترین اخبار