۰
سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۳

ثبت افزایش سرمایه ۲۰۳ درصدی بانك صادرات

افزایش سرمایه ۲۰۳ درصدی بانک صادرات از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.
به گزارش اخباربانك، بانک صادرات افزایش سرمایه 203 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را به ثبت رساند.

بر این اساس، سرمایه اسمی این بانک از 5.7 به بیش از 17.5 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید تا قادر به خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت شود.
تازه ترین اخبار