۰
مجمع فوق العاده بزرگترین بانک بورس برگزار و طی آن، افزایش سرمایه ۲۰۳.۴ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به تصویب رسید تا این بانک آماده خروج از زیان شود.
تصويب اافزایش سرمایه ۲۰۳ درصدی"بانك صادرات" از محل تجدید ارزیابی
به گزارش اخباربانك، مجمع فوق العاده بانک صادرات صبح امروز با حضور اکثریت 87 درصدی سهامداران در هتل المپیک با دستور جلسه افزایش سرمایه برگزار شد.

در این مجمع با افزایش سرمایه 203.4 درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها موافقت شد تا سرمایه فعلی از 5.7 به 17.5 هزار میلیارد تومان برسد و قادر به خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت شود.

بنابراین گزارش،سازمان بورس 14 اسفند ماه مجوز افزایش سرمایه جذاب و مهم بانک صادرات را صادر کرد که با کاهش 20 درصدی نسبت به درخواست این بانک همراه شده است.
تازه ترین اخبار