۰
بانک مرکزی با درخواست افزایش سرمایه ۴۵۸ درصدی بانک تجارت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها موافقت کرد تا در صورت تصویب صورتجلسه آن به بزرگترین بانک بورسی تبدیل شود.
مجوز بانک مرکزی برای افزایش سرمایه ۴۵۸ درصدی " بانک تجارت"
به گزارش پایگاه خبری اخباربانک، بانک مرکزی عطف به نامه ۹ بهمن ماه درخصوص درخواست موافقت با افزایش سرمایه بانک تجارت از مبلغ ۴.۵۷ به ۲۵.۴ هزار میلیارد تومان از محل مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها اعلام کرد: طرح موضوع افزایش سرمایه به شرح مذکور در مجمع فوق العاده با رعایت ضوابط و مقررات ذیربط از نظر این بانک بلامانع است.

موافقت حاضر به منزله بلامانع بودن ثبت افزایش سرمایه بانک نبوده و مقتضی است پس از انجام مراحل افزایش سرمایه، صورتجلسه مربوط به آن به منظور بررسی به این بانک ارائه شود.

بنابراین گزارش،درصورت موافقت بانک مرکزی با افزایش سرمایه 458 درصدی "وتجارت"،این بانک به بزرگترین بانک بورسی از لحاظ سرمایه اسمی تبدیل می شود.

همچنین "وتجارت" اعلام کرد: مجوز بانک مرکزي براساس گزارش توجيهي اوليه بانک تجارت به بیش از 25.4 هزار ميليارد تومان که 9 بهمن ارسال شده بود، صادر و اقدام لازم براي اصلاح آن در مطابقت با گزارش توجيهي نهايي بانک تجارت منضم به اظهارنظر بازرس قانوني به بیش از 25.5 هزار ميليارد تومان که 13 اسفند در کدال منتشر شده، در دست اقدام است.

براساس این گزارش، این بانک ساعت 8 و 8:30 صبح شنبه آینده 25 اسفند در ساختمان مدیریت امور اعتباری بانک تجارت دو مجمع عادی به طور فوق العاده برای انتخاب هیات مدیره برگزار و مجمع فوق العاده برای افزایش سرمایه 458 درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها برگزار خواهدکرد.
 
تازه ترین اخبار