۰
بانک غایب شش ماهه و شرکت فرابورسی حاضر در بازار دوم معاملات این بورس درپی عدم رعایت معیارهای پذیرش یا الزامات افشا به پرریسک ترین بازار منتقل و درج نماد شدند.
به گزارش اخبار بانک، بانک گردشگری که با توجه به شمولیت ماده 39 دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اورق بهادار از 31 تیر سال جاری با تعلیق نماد روبرو است، با توجه به تصمیم هیات پذیرش از بازار دوم فرابورس به تابلو ب پرریسک ترین بازار به عنوان دویست و سی و پنجمین نماد معاملاتی منتقل و درج شد.

همچنین شرکت مواد ویژه لیا که از 8 دی ماه به علت عدم رعایت معیارهای پذیرش یا الزامات افشا، نماد معاملاتی آن تعلیق شده ،طبق دستورالعمل مذکور از بازر دوم معاملاتی فرابورس به تابلو ب بازار پایه منتقل و به عنوان دویست و سی و ششمین نماد معاملاتی درج شد.

بنابراین گزارش،"شلیا" دو سال پیش طی 44 روز کاری با رشد قیمت 282 درصدی (از 414 به 1585 تومان ) حرف و حدیث هایی را منجر و با تشکیل سه پرونده تخلفاتی در سازمان بورس خبرساز شده بود (در حوزه های تخلفات بازار و تخلفات حوزه اطلاع رسانی و صلاحیت مدیران ) با دریافت کارت قرمز از فهرست شرکت های حاضر در بازار دوم معاملات فرابورس اخراج شد.
تازه ترین اخبار