۰
در پایان معاملات امروز ، نماد دو سهم دارای صف خرید و پنج شرکت دیگر به دلیل برگزاری مجمع سالانه بسته می شود.
خروج موقت دو سهم دارای صف خرید و ۵ شرکت دیگر
به گزارش اخبار بانک، در پایان معاملات چهارمین روزکاری بازار سهام ، نماد شرکت های کابل‌ البرز، سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ، گلتاش‌ ، گلوکوزان‌، شکرشاهرود، توس‌گستر و بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان بسته می شود.

علت توقف نماد این 7 شرکت بورسی برگزاری مجمع سالانه در شنبه آینده و تصویب صورت های مالی منتهی به 31 شهریور سال جاری است.

درمیان این شرکت ها، "قشکر و وتوس" دیروز با صف خرید و رشد 5 درصدی قیمت روبرو بودند.
تازه ترین اخبار