۰
در پایان معاملات امروز بازار سهام ، نماد چهار شرکت بورسی به دلیل در پیش بودن مجمع سالانه و عادی به طورفوق العاده بسته می شود.
آخرین روز قبل از توقف نماد چهار شرکت بورسی
به گزارش اخبار بانک، در پایان معاملات امروز بازار سهام ، نماد 4 شرکت جوشکاب‌ یزد، شیشه‌ و گاز ، قند هکمتان‌ و نوسازی‌ و ساختمان‌ تهران‌ به دلیل در پیش بودن مجمع سالانه و عادی به طورفوق العاده چهارشنبه جاری بسته می شود.

در این میان به جز سهامداران "کگاز" که با هدف انتخاب هیات مدیره گرد هم می آیند، "بکاب، قهگمت و ثنوسا" در مورد تصویب صورت های مالی شهریور سال جاری تصمیم گیری می کنند.
تازه ترین اخبار