۰
در پایان معاملات امروز ، ۵ شرکت به دلیل افزایش سرمایه از سود انباشته ، تصویب صورت های مالی و انتخاب هیات مدیره بسته می شود.
به گزارش اخبار بانک، در پایان معاملات امروز ، پنج شرکت آسان پرداخت پرشین ، ماشین سازی اراک، موتوژن‌ ، لامیران‌ و نوش مازنداران به دلیل برگزاری مجمع بسته می شود.

در این میان "آپ" برای افزایش سرمایه 38 درصدی از سود انباشته و از 200 به بیش از 265.4 میلیارد تومانی اقدام به برگزاری مجمع فوق العاده در صبح یکشنبه می کند و " فاراک و فلامی " هم برای تصویب صورت‌های مالی شهریور سال جاری به مجمع سالانه و "بموتو و غنوش " نیز با هدف انتخاب هیات مدیره، مجمع عادی به طور فوق العاده برگزار می کنند.

در میان این پنج شرکت ، سهام موتوژن دیروز دارای صف خرید بود.
تازه ترین اخبار