۰
بیمه سرمد در خصوص فروش ملک میرداماد توضیح داد.
به گزارش اخبار بانک، شرکت بیه سرمد در ارتباط با نتیجه مزایده ملک خیابان میرداماد و هم چنین برخی موارد عملکرد ۶ ماهه ٩٧ از جمله نرخ تسعیر ارز و هم چنین حساب های مرتبط با پروژه کالج توضیحاتی ارائه کرد.
تازه ترین اخبار