۱
آخرين وضعيت نسبت توانگري مالي شركت هاي بيمه در سال ٩٧ اعلام شد.
اعلام جدیدترین وضعيت نسبت توانگري مالي شركتهاي بيمه
به گزارش اخبار بانک، شركت هاي بيمه در اجراي مقررات مصوب شوراي عالي بيمه )آيين نامه شماره 69( موظفند توانگري مالي خود را پس از حسابرسي صورت هاي مالي سالانه، محاسبه و همراه اظهار نظر حسابرس و بازرس قانوني به بيمه مركزي ارسال كنند. در همين راستا اداره كل نظارت مالي پس از بررسي و كنترل محاسبات، آخرين وضعيت نسبت توانگري هر يك از شركت هاي بيمه براي سالهاي 1391 لغايت 1397 را به شرح زير براي اطلاع عموم ذينفعان اعلام نمود:


طبق این بررسی شرکت های بیمه آسیا، البرز، ملت، سامان، پاسارگاد، کارآفرین، ما، سرمد، کوثر، دانا ، پارسیان، نوین، حکمت صبا، تجارت نو، خاورمیانه، اتکایی ایرانیان، ایران معین، آسماری و اتکایی امین از سطح یک توانگری مالی برخوردارند، شرکت های بیمه پارسیان، کوثر، حکمت صبا، خاورمیانه و تجارت نو امسال به سطح توانگری یک رسیدند.
 
شرکت هایی که در سطح یک توانگری و وضعیت مطلوب قرار دارند نسبت توانگری آنها برابر 100 درصد و بیشتر است؛ این شرکت ها برای ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها از توانایی کافی برخوردارند.
 
 هشت شرکت بیمه در سطح 2 توانگری مالی
 
شرکت های معلم، دی، رازی، سینا، میهن، آرمان، حافظ و تعاون در سطح 2 توانگری مالی قرار گرفته اند؛ نسبت توانگری مالی سطح 2 بیش از 70 درصد و کمتر از 100 درصد است. 
طبق شاخص های تعریف شده سطح 2 توانگری به این معناست که شرکت های بیمه توانایی ایفای تعهدات خود را دارند ولی باید برای رسیدن به سطح مطلوب وضع مالی خود را ترمیم و تقویت کنند.
 
هیچ شرکتی در سطح سه قرار نگرفت
 
نسبت توانگری مالی سطح سه بیش از 50 درصد و کمتر از 70 درصد است و برابر مقررات موجود شرکت هایی که در این سطح قرار می گیرند موظفند علاوه بر اعلام برنامه ترمیم وضیت مالی 2 سال به تفکیک هر سال برنامه افزایش سرمایه برای 2 سال آتی را نیز ارایه کنند.
این برنامه ها باید به گونه ای باشد که در آن چگونگی ارتقای سطح توانگری در 2 سال آینده را به روشنی نشان دهد.
 
فقط یک بیمه در سطح 4 توانگری
 
نسبت توانگری مالی سطح چهار بیش از 10 درصد و کمتر از 50 درصد است. شرکت هایی که در سطح چهار قرار می گیرند، باید برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه برای سال آینده ارایه و تمهیدات لازم برای ارتقای سطح توانگری خود را ارایه کنند.
 
در بررسی بیمه مرکزی شرکت بیمه ایران در سطح چهار توانگری مالی قراردارد، ولی توانگري مالي شركت بيمه ايران بر اساس توانگري مالي حسابرسي نشده مي باشد. بديهي است پس از دريافت گزارش حسابرس، امكان تغيير نسبت توانگري اعلامي وجود دارد.
 
هیچ شرکتی در سطح 5 توانگری قرار ندارد
 
نسبت توانگری مالی سطح 5 کمتر از 10 درصد است و چنانچه نسبت توانگری یک موسسه بیمه در این سطح باشد، بیمه مرکزی مجاز است پروانه فعالیت آن را در یک یا چند رشته بیمه تعلیق یا ابطال کند.
 
به مردم و بیمه گذاران توصیه می شود به سطح توانگری مالی شرکت های بیمه که توسط بیمه مرکزی تایید شده است، به عنوان معیار اصلی انتخاب بیمه گر خود توجه کرده است و در عین حال از توجه به سابقه فعالیت و گستره خدمات هر شرکت بیمه و شیوه رسیدگی و پرداخت خسارت در شرکت های بیمه غفلت نکنند.
تازه ترین اخبار