۰
بانک مرکزی مجوز برگزاری مجمع سالانه بانک سرمایه برای سال مالی اسفند گذشته را با اعلام ۵ تکلیف صادر کرد.
علی طالب زاده: بانک مرکزی برگزاری مجمع سالانه بانک سرمایه جهت تصویب صورت های مالی سال گذشته را منوط به انجام اعمال موارد زیر بلامانع اعلام کرد.
 
۱.اعمال ثبت های اصلاحی لازم حداقل به مبلغ ۹۸۷.۳ میلیارد تومان مربوط به سود شناسایی شده تسهیلات لاوصول امهالی که بدون ارزیابی مجدد از وضعیت مشتری امهال و از سرفصل مشکوک الوصول خارج شده است.
 
۲. اعمال ثبت های اصلاحی لازم بابت مازاد بیش نمایی ارزش دارایی ثابت به مبلغ ۱۳۹.۲ میلیارد تومان در خصوص تسویه گواهی سپرده سرمایه گذاری موسسه اعتباری آرمان( بدر توس)
 
۳. اعمال ذخیره لازم به مبلغ ۳۵۶.۳ میلیارد تومان بابت مطالبات راکد سنواتی از موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین
 
۴. درجه آثار ثبت های حسابداری اصلاحی فوق در صورت جلسه مجمع سالانه آن بانک
 
۵. اطلاع‌رسانی موارد مذکور از طریق درج در سامانه کدال
 
 
تازه ترین اخبار