۰
با توجه به تغییرات قیمت خودروهای وارداتی پس از نوسانات نرخ ارز ضروری است بیمه گذاران نسبت به اصلاح مبلغ بیمه شده بر اساس قیمت روز، و دریافت الحاقیه لازم را اقدام کنند.
به گزارش اخبار بانک، در ماه های اخیر، قیمت خودروهای مختلف به ویژه وارداتی پس از نوسانات نرخ ارز در کشور با تغییرات و افزایش مواجه شده و بیمه گذاران بیمه های بدنه اتومبیل در صورت اصلاح نکردن سرمایه مورد بیمه خود بر اساس قیمت روز، هنگام دریافت خسارت با مشکل مواجه خواهند شد.

طبق ماده ۱۰ قانون بیمه، شرکت بیمه به تناسب مبلغ بیمه شده و قیمت واقعی خودرو، مسئول جبران خسارت خواهد بود بنابراین در صورتی که خودرویی با قیمت گذشته بیمه شده باشد در هنگام بروز خسارت هم به همان نسبت، خسارت دریافت خواهد کرد.

به همین دلیل لازم است که ضروری است بیمه گذاران نسبت به اصلاح مبلغ بیمه شده بر اساس قیمت روز، و دریافت الحاقیه لازم را اقدام کنند.
 
تازه ترین اخبار