۰
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۴۷

دو تکلیف بانک مرکزی برای مجمع بانک حکمت

بانک مرکزی با اعلام دو تکلیف، مجوز برگزاری مجمع سالانه بانک حکمت ایرانیان برای سال مالی اسفند گذشته را صادر کرد.
علی طالب زاده: بانک مرکزی با بررسی گزارش حسابرس مستقل و مذاکرات انجام شده، با اعلان دو تکلیف برای بانک حکمت ایرانیان، برگزاری مجمع سالانه جهت تصویب صورتهای مالی منتهی به اسفند گذشته را تا پایان سال 97 بلامانع اعلام کرد.

1. تعیین سرفصل حساب بدهکاران موقت- یادداشت توضیحی 2-14 صورتهای مالی پیرامون اسناد دریافتنی بابت فروش دارایی باغ بهشت به شرکت گروه حکمت صدرا به مبلغ 17 میلیارد تومان

2. تعیین تکلیف سرفصل حساب مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته- یادداشت توضیحی 1-13 صورتهای مالی در خصوص:

2-1. بدهکاران موقت اسناد دریافتنی بابت فروش قسمتی از پروژه باغ بهشت به شرکت توسعه و عمران حکمت ایرانیان به مبلغ 850 میلیون تومان

2-2. اسناد دریافتنی از شرکت توسعه و عمران حکمت ایرانیان بابت فروش قسمتی از پروژه باغ بهشت به مبلغ 68 میلیارد تومان

2-3. شرکت توسعه و عمران حکمت ایرانیان علی الحساب پرداختی به مبلغ 179.4 میلیارد تومان
تازه ترین اخبار