۰
معاون مدیرعامل در امور مالی بانک ملت شایعه ادغام بانک سرمایه در بانک ملت را تکذیب کرد.
تکذیب شایعه ادغام بانک سرمایه در بانک ملت +نامه رسمی
به گزارش اخبار بانک، محمدتقی صمدی با ارسال نامه ای به سازمان بورس شایعه ادغام بانک سرمایه در بانک ملت را تکذیب کرد.

در این اطلاعیه که با عنوان شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده درباره بانک ملت، روی سامانه کدال قرار گرفته، آمده است: به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر ادغام بانک سرمايه در بانک ملت به استحضار می رساند به جهت حفظ حقوق تمامی سهامداران و سرمايه گذاران،مراتب شايعه فوق مورد تکذيب قرار مي گيرد.

بانک ملت تاکید کرده است که  در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.


تازه ترین اخبار