۰
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۲۶

سوال کدخدایی درباره چگونگی تصویب CFT

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: در CFT واژه لیست سیاه محل ایراد بود در حالی که در اسناد FATF چنین واژه ای وجود ندارد. اکنون باید سوال شود چگونه این مصوبات تصویب شدند؟
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان طی مطلبی در فضای مجازی تاکید کرد:
هنگام بررسی کنوانسیون پالرمو شورای نگهبان با ایراداتی نیز در ترجمه آن مواجه گشت و مجلس آنها را اصلاح کرد. در CFT نیز واژه لیست سیاه محل ایراد بود در حالی که در اسناد FATF چنین واژه ای وجود ندارد. اکنون باید سوال شود چگونه این مصوبات تصویب شدند؟ آیا ایرادات شورا سیاسی است یا... ؟
تازه ترین اخبار