۰
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای شفاف‌سازی لیست اعضای هیات مدیره شرکت‌های تابعه این وزارت‌خانه را منتشر کرد.
به گزارش اخبار بانک، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد در راستای شفاف‌سازی لیست اعضای هیات مدیره شرکت‌های تابعه این وزارت‌خانه را منتشر  می کند.

گفتنی است این اقدام پس از انتقادات خبرنگاران از نا مشخص بودن اعضاء هیات مدیره شرکتهای شستا صورت گرفت.

به گزارش ایسنا، با دستور محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و طبق وعده وی هنگام اخذ رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی، لیست اعضای هیات مدیره شرکت های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دسترسی عموم در سایت رسمی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بارگذاری و منتشر شد و با آدرس https://www.mcls.gov.ir/fa/list قابل دسترسی است.
تازه ترین اخبار