۰
دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۱۲

بانك ادغام شده هم تحريم شد!

دولت آمريكا بانك تات كه رسما وجود خارجي ندارد را در ليست تحريم هاي خود قرارداده است.
بانك ادغام شده هم تحريم شد!
به گزارش اخبار بانك، در ليست تحريم آمريكا بانك " تات " درج شده در حالي که اين بانك چندين سال پيش ادغام و بانك جديد آينده را تاسيس كرده است.

همچنين در اين ليست نوع نوشتار نام بانك ها نيز جالب است و نام بانك ها دو بار به شكل متفاوت نوشته است. بعنوان مثال بانك ايران زمين دوبار با دو نوع نوشتار درج شده است.
bank e iran zamin
iran zamin bank
تازه ترین اخبار