۰
چرا با وجود تاکید نهاد نظارت بیمه ای بر غیر قانونی بودن نحوه فعالیت این شرکت از زمان ریاست امین تا همتی و اکنون هم در زمان ریاست سلیمانی هنوز این شرکت زیر چتر بیمه مرکزی قرار نگرفته است.
بیمه آتیه سازان حافظ و علل اهمال در تبدیل شدن به بیمه تجاری!
به گزارش اخبار بانک، از زمانیکه رحیم مصدق ، معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی از برگزاری جلساتی با بیمه آتیه سازان حافظ جهت اخذ مجوز از نهاد نظارت بیمه ای خبر داد ؛نزدیک به دوسال می گذرد  اما همچنان با وجود تغییرات مدیریتی در اتیه سازان حافظ خبری از نحوه فعالیت این شرکت ارایه دهنده خدمات بیمه درمان نیست.

گفتنی است ، بیمه مرکزی در جلساتی که  با  شرکت آتیه سازان حافظ برگزار کرده تاکید داشته که این شرکت باید خود را با مقررات بیمه ای تطبیق دهد.

گفته می شود در این راستا پیشنهاداتی جهت ورود این شرکت در بازار بیمه مطرح شده است از جمله اینکه می تواند خود را با مقررات بیمه مرکزی تطبیق دهد و یک شرکت بیمه غیر زندگی تاسیس کند که فقط در رشته درمان فعالیت دارد البته در این صورت  چینش ترکیب سهامداران مطابق با قوانین بیمه ای ضرورت دارد.

پیشنهاد دیگری که مطرح شده این است که می تواند به خریداری سهام شرکت های بیمه موجود اقدام کند تا در رشته درمان فعالیت بپردازد ، در این صورت این شرکت بیمه ای هم می تواند خودش را با مقررات  بیمه مرکزی تطبیق دهد و هم می تواند سهام یک شرکت غیرزندگی را خریداری کند .

اما گویا بی توجهی شرکت اتیه سازان حافظ به پیشنهادات بیمه مرکزی سبب شده تا نهاد نظارتی طی نامه ای به وزارت بهداشت اعلام دارد که فعالیت این شرکت از نگاه نهاد نطارت بیمه ای دچار اشکال بوده و غیر قانونی محسوب می شود.

سوال اساسی اینجاست که چرا با وجود تاکید نهاد نظارت بیمه ای بر غیر قانونی بودن نحوه فعالیت این شرکت از زمان ریاست امین تا همتی و اکنون هم در زمان ریاست سلیمانی هنوز این شرکت زیر چتر بیمه مرکزی قرار نگرفته است.

و جالب تر اینکه با وجود غیر قانونی بودن فعالیت این شرکت از منظر بیمه مرکزی، شخصی از درون صنعت بیمه به عنوان مدیر عامل این شرکت انتخاب شده است.

این در حالی است که موهبتی ، مدیر عامل بیمه سلامت نیز صراحتا اعلام کرده متولی بیمه تکمیلی وزارت بهداشت است و طبق قانون آتیه سازان حافظ اپراتور بیمه سلامت در ارائه خدمات تکمیلی است.
منبع:ریسک نیوز


مشروح نامه نگاری های رئیس کل بیمه مرکزی با وزیر بهداشت در تصویر زیر موجود است:
تازه ترین اخبار