۲
زیان انباشته بانک ملت در شش ماهه نخست سال جاری به حدود 9 هزار و 500 میلیارد ریال رسید که کاهش نشان می دهد.
کاهش زیان انباشته بانک ملت در نیمه اول سال 97
به گزارش اخبار بانک، مطابق اطلاعات مالی شش ماهه نخست سال 97 که به تازگی در سامانه کدال ارائه شده است، ارزش کل زیان انباشته بانک ملت به بیش از 9450 میلیارد ریال رسیده است.

این رقم در سه ماهه نخست سال جاری 9 هزار و 530 میلیارد ریال بوده است.

گفتنی است سرمایه این بانک 5 هزار میلیارد تومان است.

همچنین درآمدهای مشاع بانک در اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه  نخست سال جاری رشد 11 درصدی نیز داشته است.

اطلاعات مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه سال 97 این بانک در سایت رسمی شركت مديريت فناوري بورس تهران اینجا منتشر شده است.

 
تازه ترین اخبار