۰
يکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۳
چکیده اطلاعات مالی و گزارش نیمه اول سال شرکت های بیمه

فقط یک شرکت بیمه ای به جای سود زیان محقق کرد

چکیده اطلاعات مالی و گزارش نیمه اول سال چندین شرکت بیمه منتشر شد.
فقط یک شرکت بیمه ای به جای سود زیان محقق کرد
به گزارش اخبار بانک، طی روزهای گذشته ، شرکت های بورسی و فرابورسی طبق مقررات اقدام به انتشار گزارش عملکرد 6 ماه اول سال 97 کردند که برآیند کلی این گزارش های مهم ، عدم رضایت اکثر سهامداران و اثر آن به عنوان یکی از متغیرهای منفی در کاهش قیمت ها و شاخص بورس بود.

بررسی گزارش های منتشره در کدال نشان می دهد اکثریت قریب به اتقاق شرکت ها دست به انتشار گزارش نیمه اول سال کرده اند که در این میان اخبار بانک چکیده اطلاعات شرکت های بیمه را به شرح زیر منتشر کرده است:

بیمه البرز: به ازای هر سهم ۸۵ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد رشد داشته است.

بیمه سامان: به ازای هر سهم ۲۵۷ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸۲ درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۶۰۸ درصد خالص سایر درآمدهای غیر بیمه ای است.

بیمه نوین: به ازای هر سهم ۱۷۹ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۱ درصد رشد داشته است.

تجارت الکترونیک پارسیان: به ازای هر سهم ۲۳۴ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۸٪درآمدهای عملیاتی است.

بیمه حکمت صبا: به ازای هر سهم ۴۳ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰۷ درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۵۱۴٪ حق بیمه صادره است.

بیمه میهن: به ازای هرسهم ۳۵ ریال سود محقق کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل و به ازای هر سهم ۱۳۱ ریال زیان محقق کرده بود.

بیمه کوثر: به ازای هر سهم ۲۲۱ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۱ درصد رشد داشته است.

بیمه آسیا: به ازای هر سهم ۱۴۰ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۲,۴۵۵ درصد سایر درآمدهای بیمه ای است.

بیمه تجارت نو: به ازای هر سهم ۶۵ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد افت داشته است.

بیمه حافظ: به ازای هر سهم ۲۸ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۴ درصد افت داشته است.

بیمه رازی: به ازای هر سهم ۱۱۴ ریال زیان محقق کرده است این در حالی است که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۱۲۹ ریال سود محقق کرده بود.

بیمه ملت: به ازای هر سهم ۲۰۶ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۱ درصد رشد داشته است.

بیمه کارآفرین: به ازای هر سهم ۷۳ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳۰ درصد رشد داشته است.

بیمه پارسیان: به ازای هر سهم ۲۰۲ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد رشد داشته است.
برچسب ها: بیمه
تازه ترین اخبار