۰
سه شرکت داروسازی ابوریحان، تولید مواد اولیه داروپخش و سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر مجوز افزایش سرمایه ۳۵، ۳۹ و ۱۰۰ درصدی را از سازمان بورس گرفتند تا آماده برگزاری مجمع فوق العاده شوند.
به گزارش اخبار بانک، سه شرکت بورسی و فرابورسی داروسازی ابوریحان، تولید مواد اولیه داروپخش و سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر مجوز افزایش سرمایه 35، 39 و 100 درصدی را از سازمان بورس گرفتند.

براین اساس،داروسازی 28.8 میلیارد تومانی ابوریحان مجوز افزایش سرمایه 35 درصدی را از سازمان بورس گرفت تا سرمایه فعلی را به 38.8 میلیارد تومان برساند.

5 میلیارد تومان از تامین مالی "دابور" معادل 17.5 درصد از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و 5 میلیارد تومان دیگر از محل سود انباشته و برای اصلاح ساختار مالی وتامین سرمایه درگردش اعمال می شود. داروپخش با 84.1 درصد سهم سهامدار عمده این شرکت دارویی است که در بازار دوم معاملات بورس حضور دارد.

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش نیز مجوز افزایش سرمایه 39 درصدی را از محل جذاب سود انباشته دریافت کرد تا سرمایه را از 36 به 50 میلیارد تومان برساند.

"دتماد" این تامین مالی را صرف جلوگیری از خروج وجه نقد بابت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز می کند. شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین با 82.3 درصد سهامدار عمده این شرکت بورسی محسوب می شود.

همچنین شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر که در اواخر فروردین سال جاری برنامه افزایش سرمایه 200 درصدی را اعلام کرده بود،توانست مجوز افزایش سرمایه 100 درصدی را در مرحله اول اخذ کند.

دراین راستا،"ثعتما" در مرحله اول برای توسعه فعالیت ها از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی سرمایه را از 3.5 به 7 میلیارد تومان می رساند.این شرکت فرابورسی می تواند در مجمع فوق العاده با انجام افزایش سرمایه مرحله دوم برای رساندن سرمایه به 10.6 میلیارد تومان موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدّت 2 سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی کردن آن اقدام شود.

شرکت امید سازه غزال با 8.3 درصد سهم به همراه اشخاص حقیقی در ترکیب سهامداری این شرکت حضور دارند.
 
تازه ترین اخبار