۰
۲
مشتریان برای استعلام چکهای صیادی می‌بایست کارمزد ۵۰۰ تومانی را بپردازند.
کارمزد ۵۰۰ تومانی استعلام چک های صیادی مشتریان!
به گزارش خبرنگار اخبار بانک، از هفته گذشته سامانه پیامکی استعلام چکهای صیادی با سر شماره ۷۰۱۷۰۱ راه اندازی شده است.

راه اندازی این سامانه یکی از اقدامات بسیار جالب توجه بانک مرکزی در چند سال گذشته بوده که می‌تواند تا حدود زیادی اعتبار را به چک ها بازگردانده و تا حد زیادی چک های برگشتی را کاهش دهد.

 به عبارت ساده‌تر شخص در هنگامی که میخواهد چکی را از دیگری دریافت کنند در همان لحظه با ارسال عدد ۱۶ رقمی درج شده بر روی چک به سامانه پیامکی ۷۰۱۷۰۱ می‌تواند از خوش حساب و یا بد حساب بودن صاحب چک اطمینان حاصل کنند.

 اما نکته جالب توجهی که در استعلام چکهای صیادی مشاهده شده است این است که مشتری بابت هر بار استعلام می بایست مبلغ ۵۰۰ تومان کارمزد پردازد.

 به نظر می‌رسد تعیین کارمزد ۵۰۰ تومانی برای شروع استعلام چکهای صیادی بسیار زیاد بوده و استفاده کنندگان را با تردید همراه کنند.

 خوب بود بانک مرکزی برای مدت کوتاهی مثلا یک ماه این سامانه را به طور به صورت رایگان عرضه و پس از آشنایی کامل شهروندان کارمزد ۵۰۰ تومانی را برای استعلام هر برگ چک اختصاص می داد.
مشاهده نظر مخاطبان
حسین
Iran, Islamic Republic of
حسین
Iran, Islamic Republic of
تجربه قبلی بانک مرکزی در عدم اخذ کارمزد خدمات بانکداری الکترونیکاز پاره ای خدمات که بعدا گروههای ذینفع با توسل به انواع بهانه هاکوشش میکنند از اخذ کارمزد خودداری شود موجب اتخاذ این تصمیم شده است که درست به نظر میرسد
تازه ترین اخبار