۰
۱
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش که به تازگی وارد بازار شده و به بازدهی ۷۹ درصدی رسیده ، از رویدادی مهم خبر داد و آماده بازگشایی امروز شد.
بازگشایی نماد تجارت الکترونیک پارسیان با بازدهی ۷۹ درصدی
به گزارش اخبار بانک، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش که 31 شهریور با عرضه اولیه 10 درصدی و کشف قیمت 170 تومانی به عنوان هفتمین و آخرین شرکت جدید وارد بازار شده از رویدادی مهم خبر داد و با توقف نماد روبرو و آماده بازگشایی امروز شد.

این شرکت 40 میلیارد تومانی حاضر در بازار دوم معاملات فرابورس از مشارکت در مناقصه نصب، نگهداری و بهره برداری تجهیزات پرداخت الکترونیکی عوارض آزاد راه ها ( ETC ) خبر داد.

این مناقصه از 15 مهر شروع شده و قرار است نتیجه آن یکشنبه آینده 22 مهر مشخص شود. 

در ترکیب سهامداری "تاپکیش" که به بازدهی 79 درصدی و قیمت 304 تومانی دیروز رسیده ، داده پردازی بانک پارسیان و تجارت الکترونیک پارسیان با 66 و 19.9 درصد حضور دارند.
 
مشاهده نظر مخاطبان
Netherlands
خوب است
تازه ترین اخبار