۰
نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران در حوزه قرض الحسنه نشان دهنده پایبندی جدی این دسته از تسهیلات گیرندگان به بازپرداخت اقساط در موعد مقرر است.
به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی (NPL) نمود ویژه ای از نحوه بازگشت منابع بانک ها از محل تسهیلات پرداختی است.

صورت های مالی سال 1396 بانک ملی ایران نشان می دهد این شاخص در مقایسه با سال قبل آن 0.6 واحد کاهش یافته و به 7.3 رسیده است. این کاهش نشان دهنده عزم جزم بانک ملی ایران برای وصول مطالبات معوق است.

با این حال، نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران در حوزه قرض الحسنه، رقمی کمتر از 2 را نشان می دهد. در واقع تسهیلات قرض الحسنه پرداختی توسط بانک ملی ایران که اغلب مبالغ خرد را شامل می شود، کمترین میزان معوق را دارند.

تسهیلات قرض الحسنه برای اموری چون ازدواج و ایجاد اشتغال از سوی بانک و یا با معرفی نهادهای حمایتی چون کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی پرداخت می شود.
 
تازه ترین اخبار