۰
ابراهیم حمیدی از بیمه ایران معین برکنار و حسن اسلامی پناه سرپرست "شرکت بیمه ایران معین" شد.
به گزارش اخبار بانک، هیات مدیره شرکت بیمه ایران معین ، امروز حسن اسلامی پناه را جایگزین ابراهیم حمیدی در شرکت بیمه ایران معین کردند.

ابراهیم حمیدی که نزدیک به پنج سال به عنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل بیمه ایران معین فعالیت کرد  در یک تغییر ناگهانی جای خود را به اسلامی پناه عضو دیگر هیات مدیره این شرکت بیمه ای داد.

لازم بذکر است تا تعیین گزینه پیشنهادی جهت مدیر عاملی اسلامی پناه سرپرست شرکت خواهد بود.

 
تازه ترین اخبار