۰
امروز سهام سه شرکت بورسی دارای صف خرید، بدون حجم مبنا و با دامنه نوسان باز داد و ستد خواهد شد.
به گزارش اخبار بانک، رونق هفته های اخیر بازار سهام منجر به افزایش شرکت های مشمول گره معاملاتی شده و بعد از اینکه دیروز شرکت های تراکتورسازی‌ ایران‌، شهد ایران‌ و سیمان‌ خزر ، مشمول رفع گره معاملاتی شدند ، امروز هم سه شرکت دارای صف خرید سیمان ایلام، کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ و کیمیدارو مشمول این رویه هستند.

به این ترتیب سهام "سیلام، کحافظ و دکیکی " بدون با دامنه نوسان باز و بدون حجم مبنای بیش از 244 ، 176 و 230 هزار سهمی داد و ستد خواهد شد.

دیروز قیمت سهام "تایرا، غشهد و سخزر" با افزایش 15 ، 34 و 17 درصدی معامله شد. 
تازه ترین اخبار