۰
با تصمیم سازمان بورس، صورت‌های مالی نمونه ۱۰۷ شرکت‌ کارگزاری با تغییرات و اصلاحاتی روبرو شد.
اصلاحات سازمان بورس برای صورت‌های مالی ۱۰۷ شرکت‌ کارگزاری
به گزارش اخبار بانک، صورت‌های مالی نمونه شرکت‌های کارگزاری از سوی سعیدمحمد علیزاده مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شد.

 در این ابلاغیه به کلیه شرکت‌های کارگزاری و  حسابرسان معتمد سازمان بورس اعلام شد: وجود اطلاعات مالی شفاف یکی از الزامات اساسی کارآیی بازار سرمایه است و در قانون بازار اوراق بهادار در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآی اوراق بهادار، وظایف و اختیاراتی برای سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تهیه و انتشار اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت در نظر گرفته شده است.

/95 مورخ  22آذر1395 (به شماره پیگیری 315946 درسامانه کدال) در خصوص صورت‌های مالی نمونه شرکت‌های کارگزاری، در جهت بهبود افشای اطلاعات در صورت‌های مالی شرکت‌های کارگزاری و به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی ذینفعان، صورت‌های مالی نمونه مذکور طبق استانداردهای حسابداری که در کمیته استانداردها و آموزش این سازمان مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته و توسط کمیته محترم فنی سازمان حسابرسی تایید شده به شرح پیوست ابلاغ می‌گردد و از تاریخ این ابلاغیه لازم‌الاجراست.

این ابلاغیه جایگزین ابلاغیه شماره 006/440/ب/95 مورخ 22 آذر 1395 (به شماره پیگیری 315946 در سامانه کدال) شده است.
متن ابلاغیه و صورت های مالی نمونه
 
تازه ترین اخبار