۰
شرکتهای بیمه مناطق آزاد طی جلسه ای که با هماهنگی شرکت بیمه اتکائی امین برگزار شد ، بر ضرورت گسترش همکاری های خود جهت شناسائی ظرفیتهای مناطق آزاد و پیاده سازی بسترهای جدید بیمه ای در این مناطق تاکید کردند.
به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بیمه اتکائی امین، با توجه به لزوم هماهنگي بيشتر بين شرکتهاي بيمه مناطق آزاد با سازمان منطقه آزاد کيش جلسه اي در مورخ 1397/05/11 با حضور دکتر انصاري لاري مديرعامل منطقه آزاد کيش و مديران عامل شرکتهاي بيمه ايران معين، آسماري،اميد، حافظ، متقابل قشم و بيمه اتکايي امين و معاون اقتصادي کيش و رؤساي ادارات مالياتي و تأمين اجتماعي  تشکيل گرديد.

در این جلسه بر ضرورت همکاری های متقابل شرکتهای بیمه مناطق آزاد تاکید گردید ضمن اینکه لزوم هماهنگی شرکتهای بیمه مناطق آزاد در خصوص پیاده سازی بسترهای جدید خدمات بیمه ای د و شناسائی ظرفیتهای بیمه ای مناطق ازاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتداي جلسه پاورپوينتي از شناسايي و فعاليت هاي شرکتهاي بيمه و درخواست ها و تفاوت هاي بيمه هاي ثبت شده در مناطق آزاد و ثبت شده در سرزمين اصلي و همچنين تفاوتها و مشترکات بيمه هاي ثبت شده در مناطق آزاد ايران با بيمه هاي ثبت شده در برخي از منطق آزاد آسيا و پيشنهاد هاي اصلاحي ارائه شده توسط شرکتهاي بيمه به نمايش در آمد. در اين جلسه هر يک از مديران عامل  شرکتهاي بيمه و با بيان مشکلات شرکت هاي خود و ظرفيتهاي شرکتهاي بيمه در جهت تقويت منطقه آزاد کيش مطالبي را عنوان نمودند.

مشکلات شرکت ها در مورد ماليات و تأمين اجتماعي نيز يکي ديگر از مباحث جلسه بود که دستور رفع مشکلات شرکتهاي بيمه در مورد ماليات و سازمان تأمين اجتماعي توسط دکتر انصاري لاري به ادارات ذيربط داده شد.

در ادامه جناب  انصاري لاري ضمن ابراز رضايت از برگزاري جلسه توضيحاتي در مورد فعاليت هاي اقتصادي سازمان منطقه آزاد کيش ارائه و مقرر گرديد شرکتهاي بيمه اقدام به تهيه يک بسته پيشنهادي و شناسايي بسترهاي جديد خدمات دهي به سازمان و مردم جزيره کيش نمايند و سازمان منطقه آزاد کيش براساس اختيارات محوله برنامه ششم اقتصادي از فعاليت هاي بيمه در منطقه آزاد کيش حمايت نمايد.
 
تازه ترین اخبار