۰
بانک‌های تجارت، ملت و صادرات که در یک مرحله مجامع خود را به دلایل مختلفی لغو کرده بودند،دوباره اطلاعیه برگزاری مجمع را منتشر کرده و از سهامداران خود خواستند که روز دوشنبه 29 مرداد 97 گرد هم آیند تا صورت‌های مالی سال 96 این سه بانک را تایید کنند.
ارزیابی صورت‌های مالی 3 بانک بزرگ قبل از مجمع عمومی
به گزارش اخبار بانک، مجمع 29 مرداد در حالی برگزار خواهد شد که در سال جاری نیز  مجمع عمومی این این بانکها یک بار در 31 تیر 96  لغو شده بود . حال با انتشار  خبر برگزاری مجمع زود هنگام، نگرانی ها  مبنی بر طولانی شدند بلاتکلیفی  سال مالی 96 پایان بافت. 
 
وضعیت مالی بانک صادارت در سال 96
 
بانک صادارت در سال 96 سود خالص نداشته بلکه زیان خالص 35 هزار و 791 میلیاردی را ثبت کرده است که نسبت به سال 95 این زیان 148 درصد افزایش یافته است.
بر این اساس زیان هر یک از 57 میلیارد و 800 میلیون سهم بانک چیزی در حدود 620 ریال خواهد بود. 
زیان انباشته بانک 61 هزار و 640 میلیارد ریال است که نسبت به سال 95 حدود 138 درصد افزایش یافته است.
 
وضعیت مالی بانک تجارت در سال 96
 
بانک تجارت نیز در سال 96 سود خالص محقق نکرده بلکه زیان 63 هزار و 969 میلیارد ریالی را ثبت کرده که نسبت به سال 95 بیش از 600 درصد رشد داشته است.
بر این ساس این زیان خالص به هر یک از 45 میلیارد و 700 میلیون سهم بانک حدود 1411 ریال زیان تعلق خواهد گرفت. 
زیان انباشته بانک تجارت بر اساس ترازنامه 96 بانک حدود 82 هزار و 897 میلیارد ریال است که نسبت به سال 95 معادل 352 درصد رشد را تجربه کرده است. 
 
وضعیت مالی بانک ملت در سال 96
 
وضعیت بانک ملت متفاوت از دو بانک قبلی است. این بانک در سال 96  هشت هزار و 208 میلیارد یال سود خالص محقق کرده که نسبت به سال 96 بیش از 163 درصد در سودآوری رشد داشته  است. 
 
با این سود خالصی که بانک محقق کرده به هر یک از 50 میلیارد  سهم بانک حدود 157 ریال سود تخصیص داده خواهد شد که نسبت به رقم 60 ریالی در سال 95 بیش از 162 درصد افزایش اشته است. 
 
زیان انباشته بانک ملت در سال 96 حدود 12 هزار و 209 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال 95 با رقم 19 هزار و 532 میلیارد ریال ، بیش از 37 درصد کاهش داشته است. 
تازه ترین اخبار