۰
پست بانک نیز به دنبال سه بانک بزرگ مشمول اصل 44 حاضر در بورس، زمان مجمع سالانه و تصویب صورتهای مالی سال گذشته را اعلام کرد.
به گزارش اخبار بانک، پست بانک نیز پیرو اعلام زمان برگزاری مجمع سالانه 3 بانک بزرگ بورسی صادرات، ملت و تجارت که نتوانسته بودند در آخرین مهلت قانونی اقدام به برگزاری این مجمع جهت تصویب صورتهای مالی منتهی به اسفند گذشته کنند،زمان برگزاری مجمع سالانه را مشخص کرد.

بر این اساس،"وپست" 323.3 میلیارد تومانی ساعت 14:30 روز سه شنبه 30 مرداد در میدان امام خمینی،خیابان امام خمینی،نبش کوچه پست، مدیریت شعب منطقه 3 تهران به این مجمع می رود.

بنابراین گزارش،وزارت اقتصاد مالک 51 درصد سهم این بانک که در بازار اول و در تابلوی فرعی بورس حضور دارد،محسوب می شود.
 
تازه ترین اخبار