۰
شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۲

قیمت اجاره خانه در دومنطقه پرمستاجر تهران

مناطق 4و5تهران از مناطقی هستند که میزان تقاضای اجاره مسکن در آنها بالاست. گزارشها حکایت از آن دارد که پس از انفجار قیمتی در هزینه اجاره که اوایل تیرماه صورت گرفت،در حال حاضر قیمتها تا حدودی تعدیل شده است.
 
اجاره
تازه ترین اخبار