۰
امروز سهام دو شرکت بورسی دارای صف فروش پایدار مشمول رفع گره معاملاتی هستند و آخرین مهلت داد و ستد سهام منفی و ۳۳ ریالی است.
رفع گره از دو سهم دارای صف فروش و مهلت آخر حق تقدم ۳ تومانی
به گزارش اخبار بانک، در پایان آخرین روز کاری بورس در هفته جاری، دو شرکت سیمان فارس و کارخانجات‌داروپخش‌ مشمول رفع گره معاملاتی هستند و مهلت آخر داد و ستد سهم حق تقدم سیمان کردستان است که طی روزهای گذشته با کاهش مداوم قیمت به 33 ریال رسیده است.

به این ترتیب امروز سهام "سفار و دارو" که در روزهای گذشته دارای صف فروش پایداری بودند بدون حجم مبنای 93.200 و 200 هزار سهمی و بدون دامنه نوسان معامله خواهند شد.
 
تازه ترین اخبار