۰
دو شرکت بورسی داروسازی عبیدی و پتروشیمی جم برنامه افزایش سرمایه ۲۰۰ و ۸۸ درصدی را اعلام کردند.
دو شرکت بورسی پیشنهاد افزایش سرمایه ۲۰۰ و ۸۸ درصدی دادند
به گزارش اخبار بانک، دو شرکت بورسی داروسازی عبیدی و پتروشیمی جم برنامه افزایش سرمایه 200 و 88 درصدی را اعلام کردند.

براین اساس، داروسازی 67.2 میلیارد تومانی عبیدی درصدد است از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته 134.4 میلیارد تومان به سرمایه فعلی بیفزاید.تامین مالی "دعبید" درصورت موافقت سازمان بورس برای بهبود ساختار سرمایه و تأمین سرمایه در گردش صرف می شود.

بنابراین گزارش،کوبل دارو با 67 درصد سهم در ترکیب سهامداری این شرکت بورسی حضور دارد.

همچنین، پتروشیمی جم بنابه پیشنهاد هیات مدیره قصد دارد برای تکمیل پروژه فاز 2، خرید 34 درصد سهام شرکت پتروشمیران و تامین نقدینگی جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز و صرفه جویی در هزینه های تامین مالی،سرمایه فعلی را از 960 میلیارد تومان به 1.8 هزار میلیارد تومان برساند."جم" این افزایش سرمایه را از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی تامین می کند.

صندوق بازنشستگی کشوری با 18.7 درصد و تاپیکو با 16.6 درصد جزو سهامداران این شرکت که در گروه محصولات شیمیایی حضور دارد،محسوب می شوند.
 
تازه ترین اخبار