۰
فصل مجامع شرکت‌ها به پایان رسیده و اغلب شرکت ها پرونده سال 96 خود را با کام شیرین سهامداران بستند.
وضعیت تقسیم سود شرکت های بیمه برای سال مالی 96
تعداد زیادی از شرکت‌های بیمه بورسی که پایان سال مالی آنها 29 اسفند 96 بود؛ مجمع عمومی سالیانه خود را برگزار کردند.برخی از شرکت ها سود مناسبی را  بین سهامداران خود تقسیم کردند

برخی از شرکت ها مانند بیمه دی، بیمه رازی با وجود داشتن سود خالص تصمیم گرفتند سودی را بین سهامدارن خود توزیع کنند. 

بیمه میهن نیز به دلیل داشتن زیان 412 میلیارد ریالی ، سودی برای تقسیم نداشت.
بالاترین سود تقسیمی تا این جای کار به بیمه زندگی خاورمیانه با رقم 500 ریال  وبعد از آن با رقم 225 ریال به بیمه ما تعلق داشت. 

شایان ذکر است که مجمع بیمه کارآفرین بدون هیچ تصمیم گیری با تنفس روبرو شده و مجمع  بیمه آرمان نیز به حد نصاب نرسید
 
وضعیت توزیع سود شرکت ها
ردیف شرکت سود تقسیمی (ریال) توضیحات 
1 بیمه دی صفر 731میلیارد ریال سود خالص شناسایی کرد اما سودی تقسیم نکرد
2 بیمه رازی صفر 69میلیارد ریال سود خالص شناسایی کرد اما سودی تقسیم نکرد
3 بیمه نوین  149
4 بیمه سامان  100
5 بیمه دانا  28
6 بیمه آسیا 100
7 بیمه پاسارگاد 130
8 بیمه میهن صفر 412میلیارد ریال زیان دارد به همین دلیل سود تقسیم نکرد
9 بیمه تجارت نو  128
10 بیمه اتکایی ایرانیان 150
11 بیمه کوثر 180
12 بیمه پارسیان 150
13 بیمه زندگی خاورمیانه 500
14 بیمه ما 225
تازه ترین اخبار