۰
بیمه حافظ از برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد و برخی موارد در مورد عملکرد سه ماهه ۹۷ را اعلام کرد.
به گزارش اخبار بانك، بیمه حافظ که با سرمایه 12.2 میلیارد تومانی در بازار پایه ب فرابورس حضور دارد از برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد و برخی موارد در مورد عملکرد سه ماهه 97 را اعلام کرد.

توضیحات عبدالرسول عطایی مدیرعامل " وحافظ" به شرح زیر است:

تازه ترین اخبار