۰
با صدور حكمي از سوي مدير عامل موسسه اعتباري ملل، سيد عيسي طالعي به عنوان مديريت منطقه يك موسسه منصوب شد.
به گزارش اخبار بانك به نقل از روابط عمومي موسسه اعتباري  ملل ،در جلسه  اي كه پنچ شنبه بيست و يكم تير ماه با حضور رييس هيات مديره آقاي مروجي، معاونت امورشعب مهندس طحان، روساي ادارات، روساي حوزه ها و شعب منطقه يك در مشهد مقدس برگزار شد، معارفه ايشان انجام و از زحمات سيد عبدالكريم جوادي رياست سابق منطقه قدرداني شد. 

در بخشي از حكم ايشان آمده است؛ انتظار ميرود با ايجاد همدلي و تقويت روحيه فداكاري و خودباوري در بين همكاران و همراه نمودن آنان با سياست هاي  سازمان نسبت به اجراي دستورالعمل ها و بخشنامه هاي صادره اقدام گردد.

همچنين در بخش ديگري از اين حكم توصيه شده است از ظرفيت هاي كلان حوزه علميه مشهد مقدس و نماينده محترم مقام معظم رهبري و مراجع عظام تقليد در راستاي اجراي صحيح بانكداري اسلامي بهره كافي گرفته شود تا شائبه اي در اجراي عقود اسلامي وجود نداشته باشد. 

لازم به ذكر است جناب آقاي طالعي پيش از اين رياست اداره آمورش موسسه را بر عهده داشتند. 
 
تازه ترین اخبار