۰
روزنامه اعتماد نوشت: بازار ثانويه ارزي، تازه‌ترين نسخه سياستگذار براي كاهش التهاب در بازار ارز است. اين اقدام كه براي ٢٠ درصد از صادركنندگان غير‌نفتي و واردكنندگان تدوين شده است، مي‌تواند قيمت جديدي را براي دلار رقم بزند؛ قيمتي كه مي‌تواند خود را در حد فاصل بين ٤ هزارو ٢٠٠تومان مقرر شده در بازار رسمي و قيمت متفاوت بازار آزاد جا كند.

اين اقدام از يك سو مي‌تواند قيمتي نزديك‌تر به قيمت بازار آزاد را به نمايش گذاشته، مسائل پيرامون تفاوت اين دو را سامان دهد و فاصله بين‌شان را كاهش دهد و از ديگر سو به واسطه كنترل بخشي از فعاليت‌ها، از قيمت بالاي دلار دربازار غيررسمي بكاهد.

بر اين اساس صادركنندگان خرد كشور قادر خواهند بود ارز حاصل از صادرات خود را در دو سامانه نيما و سماصا (سامانه مديريت ارز حاصل از صادرات) اعلام كرده و بر اساس توافقي كه بين‌شان شكل مي‌گيرد، قيمت ارز را تعيين كنند.

در اين سياست جديد هم صادركننده مايل است تا ارز خود را وارد بازار آزاد كند و هم سياستگذار مي‌تواند با رصد كردن ميزان ارز حاصل از صادرات صادركنندگان صنايع كوچك، مبدا و مقصد ارز را تشخيص دهد.
تازه ترین اخبار